Despre proiect

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, cu sediul în Cluj-Napoca, România, Str. Victor Babeș, Nr. 8, Cod 400023, în calitate de beneficiar, anunță derularea proiectului cu titlul: HINT „Hiperuricemia induce INflamaţie: Ţintirea rolului central al acidului uric în bolile reumatologice şi cardiovasculare” aprobat spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020; Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor; Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

Rezumat

Bolile cardiovasculare și artrita gutoasă constituie probleme de sănătate în creștere în România și pe glob. Este cunoscut faptul că acidul uric exercită efecte inflamatorii de durată, însă mecanismul exact de acțiune și durata impactului epigenetic nu au fost încă elucidate.

Scopul proiectului este ințelegerea factorilor genetici și epigenetici de susceptibilitate pentru statusul hiperinflamator în vederea realizării de intervenții terapeutice personalizate în bolile reumatologice și cardiovasculare asociate cu hiperuricemia.

Expected results

Rezultatele principale așteptate sunt elucidarea mecanismelor moleculare ale amprentării moleculare ale acidului uric și identificarea unor factori noi de risc și a unor noi ținte terapeutice antiinflamatorii.

Alte rezultate așteptate:

  • Tratamente noi ale inflamației din bolile reumatologice și cardiovasculare
  • Noi măsuri profilactice în patologiile menționate
  • Teste diagnostice noi și un diagnostic mai rapid și mai specific
  • Posibilitatea de a oferi o abordare individualizată profilactică și terapeutică bazată pe factorii genetici de risc identificați
  • Date epidemiologice noi pentru populația României cu privire la hiperuricemie, dislipidemie sau marker ai inflamației
  • Primul raport epidemiologic al populatiei Romaniei cu privire la variatiile genetice si structurale din genele enzimelor modificatoare de histone si proteinelor inflamatorii
  • Crearea unei baze bine dotate cu echipamente pentru analize genetice avansate si cu resursele umane necesare pentru cercetarea din noul domeniu în dezvoltare – epigenetica (inclusive colaborări cu experți din străinătate)
  • Noi ținte pentru inovații terapeutice și pentru teste diagnostice noi